Hasler Alphonse
Guglielminetti; Paul Guldin; Philippe A. Guye; H. Otto Haab; Emil Hassler; Robert Hegglin; Jakob Hermann; Bénédict Pierre Georges Hochreutiner; wikipedia.org

Gränicher Paul
jurassienne Chronologie jurassienne - de l ... - Gränicher, Paul: Grède, Bénédict: Greffe: Grégoire VII: Grégoire VIII: Grégoire X: Grégoire XIII: Grégoire XVI: Greifenegg, Hermann: Grélat, Jean-Pierre ... chronologie-jurassienne.ch

Forster (-Barbey) Mathias et Annick
Göteborg 2013) - Libretto E.M. Forster und Eric Crozier nach Hermann ... Mathias Zachariassen Billy Budd Joa Helgesson John Claggart ... Béatrice et Bénédict blogspot.com

Weber (-Foster) Erwin et Sylvia
Theater Augsburg - ... (GMD), Henning Kussel, Manfred Hermann Lehner, Henrik Nánási, Wolfgang Weber, Michael ... et Bénédict (12.1.) Janácek ... Sally du Randt, Sylvia Rieser ... operone.de

Bénédict Hermann |